Kontingentpriser for 1. sæson 2024
       
Børn 45 min       480
Rend og hop 60 min       550
Voksne, hold 9+20       fri spa 600
Voksne, hold 6 45 min     fri spa 795
Voksne, hold 18+22 45 min     fri spa 795
Vandskræk 45 min      

795

Baby 1v.         480
Baby 2v.         580
           
Distance       fri spa 600
Mikro/makro 45 min       480
           
Handicap     Voksne fri spa 795
Handicap     Børn fri spa 480
Træ.ekstremsport 60 min       825
 
Kontingent er incl. energitillæg på 30 kr. for sæsonen.
 

N.B. Rabat ved deltagelse for samme person på
2 hold: 25% rabat på hold nr. 2.