Kontingentpriser for 2. sæson 2023
       
Børn 45 min       420
Rend og hop 60 min       550
Voksne, hold 9+20       fri spa 530
Voksne, hold 6 45 min     fri spa 695
Voksne, hold 18+22 45 min     fri spa 695
Vandskræk 45 min      

695

Baby 1v.         420
Baby 2v.         520
           
Distance       fri spa 530
Mikro/makro 45 min       420
           
Handicap     Voksne fri spa 695
Handicap     Børn fri spa 420
Træ.ekstremsport 60 min       725
 
Kontingent er incl. energitillæg på 30 kr. for sæsonen.
 

N.B. Rabat ved deltagelse for samme person på
2 hold: 25% rabat på hold nr. 2.