Kontingentpriser for 1. sæson 2018
       
Børn 45 min       450
Rend og hop 60 min       550
Voksne 30 min       fri spa        570
Voksne 45 min       fri spa        750
Vandskræk 45 min       u/spa         770
Ungdomshold 60 min       500
Baby 1v.         450
Baby 2v.         550
           
Distance         fri spa        570
Mikro/makro 45 min       450
           
Handicap       Voksne fri spa        750
Handicap       Børn fri spa        450
Træ.ekstremsport 60 min         770


N.B. Rabat ved deltagelse for samme person på
2 hold: 25% rabat på hold nr. 2.